• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

بسته آبی گیاهان دارویی

3-03-1394, 09:34

1-مشاور مهارتهای سبک زندگی سالم (طب سنتی، تغذیه و بهداشت)

ارزیابی سلامت

ارزیابی تغذیه سالم

فعالیت جسمانی سالم

مشاوره و ارائه الگوی مناسب براساس آب و هوا و محیط

ارزیابی بهداشت فردی و خود مراقبتی جسمی

ارزیابی بهداشت و خود مراقبتی روانی

ارزیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی

ارزیابی ازدواج و مسائل زوجین

ارزیابی خانه سالم

2-طب سنتی