• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

بسته سبز گیاهان دارویی

3-03-1394, 09:30

1-کاربر گیاهان دارویی

طبقه بندي کردن و کاربرد گياهان دارويي

خشك کردن گياهان دارويي

ترکيب گياهان دارويي

بسته بندي گياهان دارويي

استخراج مواد موثر گياهان دارويي

شناخت گياهان دارويي، کاربردهای درمانی، روش و میزان مصرف، عوارض جانبی

ساخت داروهای گیاهی(جامد، نیمه جامد و محلول)

برقراري ارتباط با واحدهاي داروسازي گياهي

 

2-فروشندگی گیاهان دارویی (عطاري)

وظایف یک عطار

راههای به دست آوردن خواص دارو

تجزيه و تحليل گياهان دارويي و تهيه دارو هاي گياهي از آن (صور دارویی)

انبار داري و نگهداري گياهان دارويي

بسته بندي گياهان دارويي

چگونگي تشخيص تقلب در موارد دارويي خام گياهي

به کار گيري اصول رفتار حرفه اي و برخورد مناسب با مشتري3-کاربر اسانس های گیاهی

تجزيه و تحليل خواص عملكردهاي اسانس هاي گياهي

تهيه اسانس هاي گياهي

نگهداري اسانس هاي گياهي

تجزيه و تحليل رايحه ها و مخلوط کردن اسانس هاي گياهي

کاربرد اسانس گياهي پر مصرف


4-پرورش گیاهان دارویی

طبقه بندی و انتخاب گیاهان دارویی براساس اقلیم آن ها

انتخاب کردن مکان جهت اجرای طرح پرورش گیاهان دارویی و براورد نمودن هزینه های آن ها

انتخاب بذر و اندام تکثیری مناسب برای کشت انواع گیاهان دارویی

برداشت و جمع آوری محصول

انجام عملیات داشت

فرآوری محصول و نگهداری و بسته بندی محصول درانبار

بازاریابی و فروش محصول