• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

تعریف داروی مفرح

31-05-1398, 09:37

مفرحات ممکن است داروی صرف باشند. مانند:
مشک، زعفران، دارچین، عود، عنبر، ابریشم، پوست و برگ ترنج، بادرنجبویه و فرنجمشک، سعد، گل گاوزبان، یاقوت، طلا، نقره، مروارید، مرجان، فیروزه و زمرد.
گل گاوزبان بالخاصیت مفرح و مقوی قلب بوده و منسوب به کیفیتی نیست یعنی نزدیک به اعتدال است و در انواع مزاج ها قابل تجویز است.
مخزن الادویه
قواعد تغذیه در بیماریها براساس مبانی طب سنتی ایران
درمان سردرد با تغییر سبک زندگی