• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

موارد مصرف گیاه بومادران

30-05-1398, 10:49

احتیاطات
پرهیز از مصرف بومادران در ناحیه اطراف و داخل چشم
مصرف هم زمان بومادران با آرام بخش ها باعث تشدید اثر آرام بخشی و خواب آلودگی می شود
مصرف این گیاه به دلیل اثرات مهاری بالقوه بر اسپرماتوژنز با احتیاط صورت گیرد.
منع مصرف در دوران بارداری و شیردهی

کاربردهای درمانی گیاهان دارویی