• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

ختمی درختی یا زینتی Hibiscus syriacus

26-05-1398, 15:41

درختچه ای است زینتی متفاوت از گیاه دارویی ختمی
این گیاه دارای گل های بنفش یا گل های سفید است که در فصل تابستان قابل مشاهده هستند. در تهران ختمی درختی در بسیاری از خیابان هابه صورت درختچه زینتی کاشته شده است.
روش تکثیر آن از طریق تهیه قلمه در فصل زمستان از قسمت میان شاخه ها به نحوی که قلمه حداقل دارای ۵ بند باشد.
نکات: جهت کاهش جمعیت شته، شستشوی گیاه با فشار آب زیاد توصیه می گردد.