• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

مزاج مکان ها

12-10-1397, 12:22

مناطق کویری: گرم و خشک
مناطق کوهستانی: سرد و خشک
مناطق نزدیک به دریا (سواحل جنوبی ایران): گرم و تر
مناطق نزدیک به دریا (سواحل شمالی ایران): سرد و تر