• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

طبیعت و خواص برخی از سبزیجات

3-12-1395, 19:37

زردک (جزر )
طبیعت آن در دوم گرم و تر است. مقوی معده است و سبب نرمی شکم میشود.
زیاد کننده منی و مربا و حلوای آن برای افزایش نیروی جنسی بسیار موثر است.
پرورده آن در سرکه برای ذوب و تحلیل طحال بی نظیر است. مقوی معده و کبد سرد است.
جرم آن دیرهضم و نفاخ است و اصلاح آن با ادویه گرم است.
 شلغم
گرم و تر است. پخته آن رفع کننده سینه، لینت بخش مزاج و سینه، اشتها آور و مقوی قوای جنسی و مدر است.
از مضرات آن نفاخ و دیرهضم بودن آن است.
کدوحلوایی
سرد و تر است. ملین و رافع عطش است و سرفه را کاهش می دهد.
کلم
مرکب القوی و گرم و خشک است. نفاخ، کم غذا و برای معده زیان آور است.
نیم پخته آن مسهل و پخته آن جمع کننده شکم است و اثر خواب آور دارد.