• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

سته ضروریه افراد چاق

15-11-1395, 18:10

حمام: دلک قوی و روغن مالی با روغن شوید و قسط قبل از حمام/ پرهیز از ماندن در حمام مرطوب به مدت طولانی/ ماندن در سونای گرم و خشک و تعریق در آن/ پرهیز از مصرف غذا بلافاصله بعد از حمام/ مصرف غذاهایی با غذاییت کم مانند نان خشک سبوس دار، چغندر؛ اسفناج بعد از حمام/ نشستن در آب های معدنی یا آب گرمی که در آن نمک،زاج، بوره و گوگرد جوشانده شده باشد. ریاضت (ورزش): ریاضت و فعالیت زیاد/ انجام ورزش های شدید/ حرکت و ورزش پیش از غذا/ ماساژ با روغن های گرم محلل مانند روغن شوید، قسط، زنبق و نسرین.