• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

خوردنی های مناسب فصل زمستان

7-11-1395, 17:34

البته باید توجه داشت که مصرف هریک از این موارد، رابطه مستقیم با مزاج افراد دارد و لازم است از زیاده روی در هرکدام از آنها دوری شود.