• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

رعایت حال معده و مزاج در تدبیر خوردنی ها

6-05-1395, 09:21

 اگر معده رطوبت باشد و بدین سبب غذا در معده به میزان لازم برای هضم شدن باقی نماند باید پیش از خوردن غذا مقداری به و انار میل کرده،آنگاه غذا خورده شود.
 اگر در معده خلط بلغمی باشد که سبب لغزیدن غذا شود باید از غذاهای غلیظ پرهیز و پیش از غذا و بعد از آن عرق نعناع میل شود.
نوشیدن قهوه به فاصله یک ساعت پس از غذا برای بهتر کردن هضم مناسب است.
 اگر در معده غلبه خلط صفراوی وجود داشته باشد باید از شیرینی ها و پیاز و سیر پرهیز نموده از غذاهایی مثل آش انار و آش غوره میل شود.