• آغاز ثبت نام دوره هاي زمستاني
  • برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های فنی و حرفه ای به سایت azmoon.portaltvto.com مراجعه نمایید.
  • آغاز ثبت نام دوره های بهاره
  • كارنامه كاري گياه دانه

انواع غذاهاي صالح الكيموس

12-04-1395, 17:24

 غذاهای کثیف یا غلیظ صالح الکیموس

تخم مرغ برشته کرده در روغن (کثیرالغذا)
 پنیر تازه (قلیل الغذا)
گوشت گوساله(متوسط الغذا )
غذاهای معتدل صالح الکیموس
 گوشت بره یکساله (کثیرالغذا )
 شلغم (قلیل الغذا)
 گوشت بچه شتر (معتدل الغذا)
 صالح الکیموس مواد خوراکی هستند که در کبد از آن "خلط خون" طبیعی صافی تولید میشود.
کثیرالغذا به مواد خوراکی گفته میشود که از آن خلط خون بسیار تولید میگردد.
 متوسط الغذا به مواد خوراکی گفته میشود که از آن خلط خون متوسط تولید میگردد.
⬅قلیل الغذا به مواد خوراکی گفته میشود که از آن خلط خون اندک تولید میشود.